Eva Persson

BLOG

Hold dig opdateret om seneste nyt om flypassagerers rettigheder

Eva Persson i POLITIKEN i dag

Eva Persson i POLITIKEN i dag Ny dom fra Højesteret vedrørende problematikken ved at købe flybilletter gennem billetformidlere. Læs dagens artikel i Politiken her.

Læs mere

Revision af Flyforordningen er på vej

Revision af Flyforordningen er på vej Europa-Kommissionen har den 29. november 2023 stillet forslag om en ændring af Flyforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af

Læs mere

Eva Persson i POLITIKEN i dag

Eva Persson i POLITIKEN i dag Ib har i månedsvis ikke kunnet komme i kontakt med stort flyselskab. Det er lidt af et forhindringsløb at få kompensation

Læs mere

Eva Persson i Jyllands Posten i dag

Eva Persson i Jyllands Posten i dag Flykaos rejser juridiske spørgsmål: »Alle de største luftfartsselskaber har problemer lige nu« Strejker og kaos i europæiske lufthavne kan give

Læs mere

Eva Persson i K-NEWS i dag

Eva Persson i K-NEWS i dag Hovedløst eksempel på et grundlæggende problem med flyselskaber. Frederik Cilius’ oplevelse med en hjemrejse fra Italien er et enkeltstående helt hovedløst

Læs mere
Close up of infant baby feet.

Er spædbørn berettiget til kompensation?

Er spædbørn berettiget til kompensation? Vi har endnu ingen afgørelser fra hverken EU-Domstolen eller Landsretterne herhjemme, som vedrører spædbørns ret til kompensation efter Flyforsinkelsesforordningen. Men vi har

Læs mere

Kort om Eva Persson

Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Erfaring fra mere end 20.000 sager

I ca. 99,5 % af vores sager har vi kunne hjælpe passagererne med at få kompensation - helt op til kr. 4.500 pr. person.