Eva Persson

Sådan beregner du størrelsen på din kompensation

I de fleste tilfælde er det nemt at regne ud, hvor meget man har krav på i kompensation. I andre tilfælde er det lidt sværere. To afgørelser fra EU-Domstolen – C-939/19 og C-559/16 – gør det nemmere at finde rundt i reglerne.

______________________________________________________________________

Hvis man bliver udsat for boardingafvisning, forsinkelse eller aflysning, har man i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 krav på kompensation.

Størrelsen på kompensationen fremgår af Forordningens art. 7, stk. 1, og afhænger af forsinkelsens varighed og distancen mellem afrejselufthavnen og det endelige bestemmelsessted.  

F.eks. har du krav på 600 Euro, hvis dit fly fra New York til København bliver aflyst, forudsat, at du ikke har modtaget meddelelse om aflysningen senest 2 uger inden afgang.

Indtil for nyligt har visse flyselskaber gjort gældende, at passagerer med mellemlandinger kun har krav på kompensation i forhold til distancen på den forsinkede flyvning:

Hvis du altså havde en mellemlanding i Amsterdam på din rejse hjem fra New York, og det var ruten mellem Amsterdam og København, som blev forsinket, gjorde flyselskabet gældende, at du kun havde krav på 250 Euro.

Et sådan synspunkt strider imidlertid mod en kendelse fra EU-Domstolen i sag C-939/19, hvor det blev fastslået, at størrelsen på kompensationen skal beregnes på baggrund af distancen mellem det oprindelige afrejsested og den endelige destination – uanset evt. mellemlandinger og flyskift – forudsat, at der er tale om en samlet booking.

Her på kontoret har vi netop afsluttet 5 prøvesager ved Østre Landsret omkring netop dette spørgsmål.

I henhold til Forordningens art. 7, stk. 1, sidste pkt. er grundlaget, ved fastsættelse af distancen, ”det sidste bestemmelsessted, hvor boardingafvisning eller aflysning forsinker passagerens ankomst efter det planmæssige ankomsttidspunkt”.

I Forordningens art. 2, litra h) er begrebet ”endeligt bestemmelsessted” da også defineret som ”det bestemmelsessted, der er anført på den billet, der fremvises ved indcheckningsskranken eller, ved direkte tilsluttede flyforbindelser, bestemmelsesstedet for den sidste flyvning; alternative tilsluttede flyforbindelser, der er til rådighed, tages ikke i betragtning hvis det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt overholdes.”

Ikke desto mindre har Københavns Byret i flere tilfælde afsagt domme, hvor det er lagt til grund, at det alene er distancen på den forsinkede rute, der skal lægges til grund for beregningen af kompensation. I en af afgørelserne hedder det f.eks.: at ”[] artikel 7, stk. 1, sidste punktum, skal forstås således, at der ikke skal betales kompensation til en passager med direkte tilsluttede flyforbindelser for flyafgange, som ikke har haft nogen betydning for forsinkelsen på den endelige destination”. Dette – mener jeg – er oplagt forkert.

Flere af ræsonnementerne i rettens præmisser savner i øvrigt mening. Bl.a. henvises der i en af dommene – i relation til resultatet – til ”formålet med forordningen”, hvilket vel netop skulle begrunde det stik-modsatte resultat.

Hvor om alting er, fik jeg i august 2020 tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at anke sådanne 5 ”forkerte” domme, og flyselskabet har nu taget bekræftende til genmæle i disse sager (altså accepteret kravene og derfor undgået dommene).

Jeg er lidt ærgerlig over, at vi dermed ikke har fået et præjudikat fra landsretten, men trods alt er det rart, at vi har kunnet hjælpe passagererne i disse 5 sager med at få den korrekte kompensation.

Begrebet ”distancen” i tilfælde af flyvninger med tilsluttede flyforbindelser omfatter i øvrigt distancen mellem det første afgangssted og det endelige bestemmelsessted, beregnet efter storcirkelmetoden (den korteste afstand mellem to punkter henover en overflade), uanset den faktisk tilbagelagte (forsinkede) flyrutes længde. Dette fremgår da også af EU-Domstolens sag C-559/16 (”Bossen”).

Hvis man forestillede sig (det utænkelige), at du skulle hjem fra en ferie i Amsterdam, og du valgte at flyve via New York, havde du, med andre ord, stadig kun krav på 250 Euro, hvis et af dine fly blev aflyst.