Eva Persson

Østre Landsret skal nu afgøre, om spædbørn har krav på kompensation

 

Flere familier har i denne uge fået tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at indbringe det principielle spørgsmål for Østre Landsret – De første afgørelser har vi formentlig i efteråret 2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesbevillingsnævnet har netop givet flere familier tilladelse til at få prøvet spørgsmålet om og under hvilke betingelser børn under 2 år (”infants”), som ikke har eget sæde i flyvemaskinen, er berettiget til kompensation i hht. Flyforordningen.

På den baggrund har vi her på kontoret i dag indgivet ankestævninger til Østre Landsret, og vi forventer, at vi har de første afgørelser herhjemme i efteråret 2023.

Af Flyforordningens art. 3, som bærer overskriften ”anvendelsesområde”, fremgår, at Flyforordningen gælder, ”såfremt passagererne [] har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang []” (min understregning).

EU-Domstolen har da også allerede fastslået i en afgørelse af 11. oktober 2021 i sag C-686/20, at nævnte bestemmelse i art. 3, stk. 3, skal fortolkes således, at en passager, 1) som rejser gratis på grund af sin unge alder, 2) som hverken har fået tildelt et sæde eller har fået et boardingkort (dvs. spædbørn) og 3) hvis navn ikke fremgår af de reservationer, som vedkommendes forældre har foretaget, ikke er omfattet af Flyforordnings anvendelsesområde.

Dermed er det altså også fastslået, at det skal forstås helt bogstaveligt, at passagerer, som har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang (f.eks. fordi navnet er oplistet på rejseledsagerens billet, jf. sag C-436/21), er omfattet af Forordningen, da de 3 ovennævnte betingelser er kumulative.

Sagerne, der nu skal prøves af Østre Landsret, vedrører charterrejser, der er bestilt gennem et stort, dansk rejsebureau. Spædbørnene er i alle tilfælde oplistet med navn på forældrenes billetter fra rejsebureauet, og det er vores opfattelse, at dette er tilstrækkeligt for, at være omfattet af Flyforordningens kompensationsbestemmelse.

Forældrene har i sagerne i øvrigt betalt ”spædbarnstillæg” på kr. 398 (og – i visse tilfælde – andre tillæg), og spørgsmålet er bl.a., hvilken betydning det har, at (hvis) dette dækker over en lufthavnsafgift, og hvem, som har bevisbyrden for, hvad beløbet dækker over.

Byretterne herhjemme har allerede fastslået i talrige sager, at spædbørn er berettiget til kompensation i hht. Forordningen, og dette har således ligget nogenlunde fast siden den 18. april 2017, hvor der blev afsagt den første dom herom (jf. sag BS 50S-4377/2016).

Med henvisning til praksis fra EU-Domstolen er det således advokat Eva Perssons opfattelse, at de seneste afgørelser fra Københavns Byret, som afviser sådanne kompensationskrav fra spædbørn, er forkerte, og at disse afgørelser nu vil blive omgjort af Landsretten.