Eva Persson

Fik du aflyst dit fly pga. strejke? – Husk at du har krav på op til kr. 4.464 i kompensation

I marts 2021 blev det af EU-Domstolen fastslået, at en pilotstrejke ikke er en ”usædvanlig omstændighed” (jf. sag C-28/20).

De mange tusinde mennesker, som over sommeren har fået aflyst deres fly pga. strejke, har derfor krav på kompensation i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 (”Flyforordningen”).

Kompensationens størrelse er på enten Euro 250 (kr. 1.860), Euro 400 (kr. 2.976) eller Euro 600 (kr. 4.464) pr. person.

Hvilket beløb, man har krav på, afhænger af flyrejsens længde. Hvis man har fået aflyst sin rejse til Mallorca (fra Danmark), har man f.eks. krav på Euro 400 (kr. 2.976) pr. person.

Flypassagerer har i øvrigt også krav på at få de aflyste flybilletter refunderet. Ifølge Flyforordningen skal flyselskabet tilbagebetale den fulde købspris for billetterne inden syv dage, jf. art. 8, stk. 1, litra a. Hvis passagererne har afholdt udgifter til nye flybilletter, og disse flybilletter er dyrere end de oprindelige, har passagererne krav på at få godtgjort forskellen.

Hos Concilio & Co advokatfirma har vi en særlig afdeling, som kun beskæftiger sig med flypassagerers rettigheder. Her sidder der nogle af Europas mest specialiserede jurister, som gennem 10 år har hjulpet mere end 30.000 passagerer i både byret, landsret og højesteret.