Eva Persson

Revision af Flyforordningen er på vej

Europa-Kommissionen har den 29. november 2023 stillet forslag om en ændring af Flyforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser).

Forslaget – som det er fremstillet – indebærer ikke, at de eksisterende regler ændres eller falder bort.

Der bliver imidlertid stillet forslag om nogle helt nye regler, navnlig i sådanne tilfælde, hvor rejsen er købt gennem en billetformidler. Netop dette er meget tiltrængt! En stor del af vores Landsretssager – og en enkelt Højesteretssag – lige nu, vedrører netop forskellige problemstillinger, der relaterer sig til salg af flybilletter gennem tredjemandsaktører som Kiwi.com, Flybillet.dk, Travellink og andre billetformidlere.

Det er fint, at Europa-Kommissionen har samlet den op, om end der stadig er rum for forbedring, i lyset af, at en stor procentdel af flybilletterne i dag forhandles gennem billetformidlere.

Gennem mere end 10 år har jeg varetaget retssager for flypassagerer om krav på kompensation og billetrefusion. Det er blevet til over 40.000 retssager i Danmark og Sverige. På den baggrund har min klare anbefaling til alle været at købe flybilletter direkte hos flyselskaberne selv og ikke gennem billetformidlere.

De nye regler i Flyforordningen ændrer således ikke på denne anbefaling.

Europa-Kommissionen lægger i øvrigt op til, at der skal indføres en ny standardformular, som passagerer, der søger kompensation/udlæg, fremover skal kunne anvende for refusion og kompensation. Der indføres dog ikke et krav om brugen af formularen, men modtager flyselskabet en anmodning via en sådan formular, vil det ikke kunne afvise den.

Endvidere indføres en forpligtelse for luftfartsselskaberne til løbende at offentliggøre hvor gode (eller dårlige) de er til at overholde reglerne i (f.eks.) Flyforordningen.  Med reglerne indføres en pligt for luftfartsselskaberne til regelmæssigt at offentliggøre rapporter om f.eks. behandling af klager, punktlighed og assistance til personer med handicap. Hensigten er, at passagerer dermed kan træffe mere informerede beslutninger, når de skal vælge luftfartsselskab.

Derudover indføres der samlede rettigheder ved forskellige transportformer, som supplerer de rettigheder, som passagererne allerede har, når de rejser med blot én type transport. Reglerne vil gælde, når passagerer har én samlet billet til flere transportformer, f.eks. bus, tog og fly.

Disse regler vil formentlig ikke få nogen reel betydning for de flyrejsende, da flybilletter almindeligvis købes alene og ikke sammen med andre transportformer.

Endelig indføres der yderligere beskyttelsesregler for rejsende med handicap eller nedsat mobilitet. Bevægelseshæmmede personer, der skifter fra én transportform til en anden under rejsen, skal f.eks. bistås ved tilslutningspunkter af transportører og terminaloperatører, når de rejser under én og samme transportkontrakt, eller når de rejser via multimodale passagerknudepunkter. Hvis et luftfartsselskab forpligter en passager med handicap eller en bevægelseshæmmet person til at rejse med en ledsager, fordi passageren har brug for hjælp til at opfylde flysikkerhedskravene (f.eks. til at spænde sikkerhedsselen), vil luftfartsselskabet være forpligtet til at befordre den ledsagende person gratis, og hvis det er praktisk muligt, placere denne person ved siden af den passager, vedkommende bistår. Denne ret findes allerede ved rejser med tog, skib eller bus.

De nye regler skal godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet, før de er vedtaget. Et forslag kan gennemgå op til tre behandlinger.

Hvis der hurtigt kan opnås enighed mellem de to institutioner, vedtages forslaget typisk ved førstebehandlingen. Langt de fleste forslag forhandles på plads mellem Rådet og Europa-Parlamentet i førstebehandlingen.