Eva Persson

Dødsfald er ikke en ”usædvanlig omstændighed” - Ny dom fra EU-Domstolen

EU-Domstolen har netop fastslået, at andenpilotens pludselige og uventede dødsfald under to timer inden flyafgang ikke var en ”usædvanlig omstændighed” i Forordningens forstand. Passagererne berettiget til kompensation.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Andenpiloten, der skulle gennemføre den relevante flyvning, blev samme dag kl. 4.15 fundet død i sin hotelseng. Det var et chok for hele besætningen, der derefter erklærede sig ude af stand til at gennemføre flyvningen.

Eftersom der ikke var noget erstatningspersonale til rådighed uden for flyselskabets base, blev flyvningen med planlagt afgang kl. 6.05 aflyst, og passagererne blev ombooket til en anden flyvning, hvorved passagererne blev ca. 10 timer forsinket.

Imidlertid afvist flyselskabet at betale kompensation i hht. forordning nr. 261/2004, artikel 7, stk. 1, under henvisning til, at andenpilotens uventede død udgjorde en ”usædvanlig omstændighed” som omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 3, og på den baggrund blev spørgsmålet indbragt for EU-Domstolen.

I EU-Domstolens dom hedder det bl.a.:

”De transporterende luftfartsselskaber kan derfor som led i deres sædvanlige aktivitetsudøvelse almindeligvis blive konfronteret med et uventet fravær på grund af sygdom eller dødsfald hos et eller flere medlemmer af personalet, der er absolut nødvendige for at gennemføre en flyvning, herunder kort før flyvningens påbegyndelse. Følgelig er forvaltningen af et sådant fravær uløseligt forbundet med planlægning af flyvebesætninger og af personalets arbejdstider, således at en sådan uventet begivenhed udgør et led i det pågældende luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse.”

”På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål, [] besvares med, at artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at et uventet fravær på grund af sygdom eller dødsfald hos et medlem af en besætning, der er absolut nødvendigt for at gennemføre en flyvning, og som indtræder kort før denne flyvning og som indtræder kort før denne flyvnings planlagte afgang, ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” i denne bestemmelses forstand.”