Eva Persson

Flyselskabets forpligtelse til at omlægge rejsen (art. 8)

Flyselskabets meddelelse om aflysning og tilbud om omlægning af rejsen, der er sendt til billetformidleren, kan ikke sidestilles med meddelelse til passagererne selv, fastslår NY DOM fra Vestre Landsret.

___________________________________________________________________________

Efter artikel 8, stk. 1, jf. artikel 5, stk. 1, litra a, i Flyforordningen, skal flypassagerer tilbydes valget mellem refusion af billetprisen inden 7 dage, omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser ved førstgivne lejlighed og omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser på en senere dato efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser.

Det påhviler flyselskabet at bevise, at passagererne er blevet tilbudt et valg som anført i bestemmelsen.

Hvis flyselskabet har sendt en e-mail/SMS til en e-mailadresse og/eller et telefonnummer, som ikke tilhører passagererne, kan e-mail/SMS ikke anses for at være kommet frem til passagererne. Heller ikke selvom flyselskabet har skrevet til den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, som blev oplyst til flyselskabet da rejsen blev bestilt.  

Når passagerer køber flybilletter gennem billetformidlere (som f.eks. kiwi.com, flybillet.dk og lign. selskaber), oprettes passagererne (uden deres viden) til tider af billetformidlerne hos flyselskabet under fiktive – ikke eksisterende – e-mailadresser og telefonnumre.

På den baggrund tilgår sådanne senere meddelelser fra flyselskabet om forsinkelser, aflysninger og ombookingsmuligheder ikke passagererne.

Af EU-Domstolens kendelse af 27. september 2022 (sag C-307/21), præmis 27, følger, at flyselskabet kun kan opfylde sine forpligtelser efter forordningen ved at sende oplysningerne til billetformidleren, hvis passageren udtrykkeligt har tilladt billetformidleren at modtage den videresendte oplysning fra flyselskabet, og flyselskabet er bekendt med denne tilladelse.

Ifølge dommen af dags dato fra Vestre Landsret og EU-Domstolens sag C-307/21 er det flyselskabet, som skal dokumentere, at passagererne har givet udtrykkelig tilladelse og at flyselskabet var bekendt hermed.

I sagen, der blev afgjort i dag, har passagererne forklaret, at flyselskabet i Stansted lufthavn tilbød dem omlægning til en flyafgang den følgende torsdag (dvs. 5 dage senere). Da passagererne selv var i stand til at arrangere hjemrejse tidligere end dette, udgjorde tilbuddet ikke omlægning til førstgivne lejlighed.

Da flyselskabet således ikke har dokumenteret at have overholdt sine forpligtelser efter forordningen, skal flyselskabet afholde passagerernes ekstraudgifter til hjemtransporten.

Vi er glade for også at have bistået passagererne i denne sag og glade for udfaldet.