Eva Persson

Ny dom fra EU-Domstolen vedr. sammensatte rejser

EU-Domstolen har den 6. oktober 2022 afsagt dom i sag C-436/21, som både betyder, at flere passagerer vil være omfattet af Flyforordningen, men også at kompensationen i visse situationer vil blive højere. Desuden vil man i flere tilfælde kunne anlægge sag her i Danmark.

Afgørelsen er særlig glædelig for de millioner af flypassagerer, som bestiller flybilletter gennem rejsebureauer eller billetformidlere som f.eks. Kiwi, Travellink, Supersaver, Momondo osv.

___________________________________________________________________________

Afgørelsen slår fast, at der (også) er tale om en samlet rejse (juridisk taler man om ”direkte tilsluttede flyforbindelser”), når en billetformidler (som f.eks. Kiwi, Travellink, Supersaver og Momondo) har sammensat en rejse, der består af flere flyvninger, evt. med forskellige flyselskaber – Også selvom flyselskaberne ikke har nogen indflydelse på sammensætningen af rejsen.

Hvis en familie således har købt en rejse gennem Travellink fra Billund til Orlando, som (tilfældigvis) består af 3 flyvninger (hhv. Billund-Amsterdam (med flyselskabet KLM), Amsterdam-Miami (med flyselskabet American Airlines) og Miami-Orlando (med flyselskabet United), er der som udgangspunkt tale om ”direkte tilsluttede flyforbindelser”, hvis passagererne har modtaget én samlet billet og der er faktureret en samlet pris.

Det betyder for det første, at passagererne er omfattet af Forordningen, selvom forsinkelsen f.eks. finder sted på ruten Miami-Orlando (altså uden for EU), og uanset, at flyselskabet United er et ikke ”EF-luftfartsselskab” (og derfor, på sådanne ruter uden for EU, ikke omfattet af Flyforordningen).

Men det betyder også, at passagererne har krav på Euro 600 i kompensation for den samlede rejse (ikke kun for den forsinkede rute), ligesom det formentlig betyder, at sagen kan anlægges ved retten i Kolding (hvor Billund Lufthavn har værneting) mod flyselskabet United.

Hos Concilio & Co har vi i flere år insisteret på, at retsstillingen nødvendigvis måtte være sådan, men vi har ikke altid fået medhold i synspunktet hos de danske domstole, til trods for, at begreberne ”endeligt bestemmelsessted”, ”direkte tilsluttede flyforbindelser” (art. 2, litra h) samt ”reservation” (art. 2, litra g) af hensyn til det høje beskyttelsesniveau for passagerer, der er nævnt i første betragtning til Forordning 261/2004, skal fortolkes bredt (jf. sag C-436/2 (præmis 22), smh.m. C-402/07 og C-432/07 (præmis 45) og C-22/11 (præmis 2).

Det er – med andre ord – en sejr for de europæiske flypassagerer.