Eva Persson

Spædbørn har også krav på kompensation – NYE DOMME FRA ØSTRE LANDSRET

Østre Landsret har i dag fastslået, at et barn under 2 år (”infant”) som udgangspunkt også har krav på kompensation – Også selvom der kun er betalt et ”spædbarnstillæg” på kr. 398 for barnet.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Af Flyforordningens art. 3, som bærer overskriften ”anvendelsesområde”, fremgår, at Flyforordningen gælder, ”såfremt passagererne [] har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang []” (min understregning).

EU-Domstolen har da også allerede fastslået, at nævnte bestemmelse i art. 3, stk. 3, skal fortolkes således, at en passager, 1) som rejser gratis på grund af sin unge alder, 2) som hverken har fået tildelt et sæde eller har fået et boardingkort (dvs. spædbørn) og 3) hvis navn ikke fremgår af de reservationer, som vedkommendes forældre har foretaget, ikke er omfattet af Flyforordnings anvendelsesområde.

Dermed er det altså også fastslået, at det skal forstås helt bogstaveligt, at passagerer, som har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang (f.eks. fordi navnet er oplistet på rejseledsagerens billet, jf. sag C-436/21), er omfattet af Forordningen, da de 3 ovennævnte betingelser er kumulative.

Sagerne, der nu er prøvet af Østre Landsret, vedrører charterrejser, der er bestilt gennem et stort, dansk rejsebureau. Spædbørnene er i begge tilfælde oplistet med navn på forældrenes billetter fra rejsebureauet, og det fremgår af reservationerne i begge sager, at der er betalt et ”spædbarnstillæg” på kr. 398.

Flyselskabet gjorde i begge sager gældende, at beløbet dækkede over udgifter eller avance, som ikke direkte vedrørte flyselskabet eller i øvrigt kom selskabet til gode.

Ikke desto mindre blev de to spædbørn altså tilkendt kompensation i lighed med deres forældre.

Konklusionen på dommene fra Østre Landsret må være, at det forhold, at der kun er betalt et meget lille beløb for spædbarnet, ikke betyder, at spædbarnet ikke er omfattet af Forordningen.